Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

HCL nr. 6 privind aprobarea bugetului local al Comunei Albeni pentru anul 2022

HCL nr. 13 din data de 18.04.2022- privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni pe anul 2022

HCL nr 15 din data 18.04.2022 – privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Albeni

HCL nr. 16 din 18.04.2022 – privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

HCL nr.  18 din 18.04.2022 – privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2021

HCL nr. 19 din data de 26.04.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general actualizat pentru tot obiectivul de investiții și devizul general actualizat cu lucrările rest de executat, conform O.G.  nr.15/2021 la obiectivul de investiții ,, Sistem de canalizare si epurare în vatra de sat Cîmpu Mare, satul Albeni (parțial) și cătunul Gioncani, comuna Albeni, județul Gorj,,

HCL nr.  20 din 09.05.2022 – privind revocarea doamnei Balasoiu Maria din calitatea de membru in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. SALUBRIS Gilort S.R.L.

HCL nr.  21 din 09.05.2022 – privind Aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal al Comunei Albeni, județul Gorj

HCL nr.  22 din 09.05.2022 – privind Reparație sistem supraveghere video stradal din raza de competență a UAT Albeni, județul Gorj