Anunturi publice

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de executie de muncitor calificat, al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de executie de muncitor calificat, treapta profesionala I, al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni

Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții de execuție temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul contabilitate, buget, finanțe

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul contabilitate, buget, finanțe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de executie de asistent medical comunitar, grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni.

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Venituri salariale trim. I 2018

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anunț 20.11.2017 privind rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier, Clasa I, Grad profesional Debutant – Compartimentul Agricultură

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor la concursul de recrutre pentru ocuparea funcției publice de execuție Consilier Clasa I Debutant din cadrul Compartimentului Agricultură

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I,  grad profesional Superior, compartimentul Contabilitate, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni, județul Gorj

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I,  grad profesional debutant, compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni, județul Gorj

Anunț Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni, județul Gorj

Anunt suspendare concursuri 28 si 31 august

Anunt Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul agricultura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni

Anunt Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul contabilitate, buget, finante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeni

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de asistent medical comunitar

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Anunt concurs functii publice

Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice de executie vacante din cadrul Primariei Albeni

Anunt majorare indemnizatie lunara pentru crestere copil

ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a functiei publice de conducere vacante din cadrul Primariei Albeni

IMPLEMENTARE SOLUTII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDETULUI GORJ

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 5212003 IN ANUL 2013

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2013