Anunțuri

Anunț-Primăria Comunei Albeni anunță suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier, Clasa I-Debutant, ID 194073, din cadrul, Compartimentului Agricultură, din data de 04 iulie 2022

Anunț-Primăria Comunei Albeni anunță suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor Calificat, din cadrul, Compartimentului Deservire comunală, din data de 30 iunie 2022

Anunț-Primăria Comunei Albeni anunță suspendarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent Medical Comunitar, din cadrul, Compartimentului de asistență socială, din data de 06 iulie 2022

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de muncitor calificat, treapta profesionala I, Compartiment Deservire Comunală, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni, județul Gorj

Anunț-Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Albeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacantă, perioadă nedeterminată, Consilier, clasa I grad profesional debutant, compartiment Agricultură

Anunț-Comuna Albeni organizează în data de 23.06.2022 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, până la revenirea titularului postului, a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul contabilitate, buget, finanțe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Com.Albeni, județul Gorj

Anunț cu privire la campania de colectare a deșeurilor electrice și electronice, joi 19.05.2022

Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2022

Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Venituri salariale trim. I 2018

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anunt majorare indemnizatie lunara pentru crestere copil

IMPLEMENTARE SOLUTII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDETULUI GORJ

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 5212003 IN ANUL 2013

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2013