Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

Dispoziția nr2 din data 03.01.2022 – circuit documente

Dispoziția nr.4 din data 03.01.2022 – ROI

Dispoziția nr.159 din data 15.04.2022 – privind desemnarea persoanei responsabile cu verificarea si supravegherea actiunilor si lucrarilor efectuate de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de venitul minim garantat conform prevederilor legii 416/2001

Dispoziția nr.166 din data 19.04.2022 – cu privire la aprobarea concediului de odihna in anul 2022 pentru Asistentii personali din cadrul administratiei publice locale a comunei Albeni, judetul Gorj

Dispoziția nr.168 din data 20.04.2022 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Albeni in sedinta ordinara pentru data de 26.04.2022, ora 17.00.

Dispoziția nr.183 din data 03.05.2022 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Albeni in sedinta ordinara pentru data de 09.05.2022, ora 17.00.

Dispoziția nr.186 din 13.05.2022 – privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de -Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență – din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Albeni

Dispoziția nr.187 din data 16.05.2022 – privind constituirea comisiei de inventariere generala a patrimoniului comunei Albeni

Dispoziția nr.188 din data 16.05.2022 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Albeni in sedinta extraordinara pentru data de 19.05.2022, ora 17.00.

Dispoziția nr.189 din data 19.05.2022 – privind stabilirea programului de lucru al doamnei Diaconescu Elena Camelia, functionar public de executie, clasa II, referent de specialitate, grad profesional principal in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albeni, jud. Gorj