Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autotității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ